Katowice | ul. Modelarska 2 | Pon-Pt 8-17, Sob 9-13

+48 536 125 125 | katowice@condensa.pl

Zastosowanie osuszania powietrza metodą kondensacyjną

1) Usunięcie nadmiaru wody wprowadzonej w trakcie prac budowlanych

W procesie budowlanym większość użytych materiałów zawiera spore ilości wody, które należy usunąć, aby kontynuować dalsze prace. Jest to tzw. wilgoć budowlana lub wilgoć technologiczna. Najszybszą i ekonomiczną metodą pozbycia się tego rodzaju wilgoci jest zastosowanie kondensacyjnych osuszaczy powietrza. Ich użycie znacznie skraca czas realizacji inwestycji, pozwalając szybciej oddać budynek do użytku. Należy pamiętać, że kontynuując prace remontowo-wykończeniowe pomimo zbyt dużej wilgotności narażamy się na szkody i wysokie koszty w późniejszym okresie.

2) Usuwanie skutków zalania pomieszczeń

Do zalania pomieszczenia może doprowadzić wiele zdarzeń losowych, takich jak uszkodzenia urządzeń AGD (pralka, lodówka), pęknięcie rury wodno-kanalizacyjnej, obfite opady atmosferyczne, na które często nie mamy wpływu. Usuwanie skutków tak powstałej wilgoci metodami tradycyjnymi niesie za sobą ogromny nakład pracy i finansów, a przede wszystkim czasu. Nie zawsze konieczna jest też ingerencja w zawilgocone powierzchnia i podejmowanie działań inwazyjnych. Często, gdy zalaniu nie uległy tzw. zamknięte strefy izolacji, a budynek posiada sprawną hydroizolację wystarczy zastosowanie właściwie dobranych osuszaczy powietrza oraz wentylatorów. Działanie tych urządzeń wraz z podniesieniem temperatury otoczenia pozwala w szybki, bezpieczny i ekonomiczny sposób prawidłowo osuszyć budynek i znajdujące się w nim mienie. Praktyka pokazuje, że osuszacze suszą do czterech razy szybciej niż suszenie przy użyciu metod tradycyjnych i usuwają trzy razy więcej wilgoci w porównaniu z osuszaniem przy pomocy ogrzewania i wentylacji zużywając mniejszą ilość energii.

3) Osuszanie świeżo wylanej posadzki przed położeniem prakietów lub paneli podłogowych

Przed położeniem jakiejkolwiek posadzki drewnianej lub drewnopochodnej należy zrobić pomiar wilgotności podłoża. W zależności od rodzaju podłoża jego maksymalna wilgotność dla drewna powinna wynosić około:
- podłoże cementowe 2 % ,
- podłoże anhydrytowe 0,5 % ,
- podłoże drewniane 13%.
W przypadku, gdy wartości pomiarów przekraczają w/w wartości można przyspieszyć proces schnięcia wylewki stosując osuszacze powietrza wraz z wentylatorami podłogowymi. Należy pamiętać, że układając parkiet na zbyt mokry betonowy podkład ryzykujemy jego zniszczenie przez zalegającą wilgoć i narażamy się na wysokie koszty w późniejszym okresie.

4) Zapewnienie odpowiedniego komfortu klimatycznego oraz suchego powietrza

Są to takie właściwości fizyczne powietrza, przy spełnieniu których odczuwamy komfort przebywania w pomieszczeniu. Jednym z jego najważniejszych elementów jest odpowiednia wilgotność otaczającego powietrza, którą uzyskujemy dzięki stosowaniu osuszaczy domowych. Z problemem zbyt dużej wilgotności spotkać się można m.in. w starych kamienicach, gdy wchodząc do budynku czujemy nieprzyjemny odór zawilgotnienia. Może ona być przyczyną złego samopoczucia, bólów głowy czy nawet chorób. Za najkorzystniejszą dla ludzkiego organizmu przyjmuje się wilgotność względną powietrza rzędu 40-50 %. W porównaniu z reklamowanymi pochłaniaczami wilgoci osuszacze mają tą zaletę, że nie trzeba do nich kupować żadnych wymiennych wkładów, a skuteczność osuszania jest kilkadziesiąt razy większa.

5) Zapobieganie rozwojowi grzybów, pleśni i baterii

Wysoka wilgotność powietrza (z reguły powyżej 70 %) sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii, które mogą przyczynić się do powstania rożnych problemów materialnych i zdrowotnych takich jak:
- niszczenie ścian budynków, odpadanie farb, tynków itp.
- narost pleśni oraz gnicie magazynowanych produktów spożywczych
- unoszone w powietrzu zarodniki grzybów mogą powodować bóle głowy, nudności, zaburzenia układu pokarmowego, alergie, a ich długotrwała obecność może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak astma, grzybica płuc, a nawet rak
- grzyby i bakterie mogą być źródłem powstawania przykrych zapachów

6) Ochrona przed kondensacją pary wodnej

Wykraplanie wody zachodzi w miejscach występowania powierzchni o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Jej przyczyną jest najczęściej nadmierna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Z taką sytuacją spotykamy się m.in. w zakładach wodociągowych, gdzie temperatura rur i urządzeń jest zbliżona do temperatury wody gruntowej (około 5-12 C), co powoduje wykraplanie się na nich wody. Kondensująca się para wodna może stanowić zagrożenie dla drewna, metali i wielu urządzeń. Zimą może doprowadzić nawet do oszronienia lub oblodzenia mokrych powierzchni przez co mogą one zostać trwale uszkodzone. Odpowiednie osuszenie powietrza powoduje obniżenie temperatury punktu rosy i zapobiega tego typu zjawiskom.

7) Właściwy poziom wilgotności w procesach technologicznych

Procesy technologiczne wielu gałęzi przemysłu wymagają powietrza o określonej wilgotności, niejednokrotnie dużo niższej od wilgotności powietrza otoczenia. Osuszanie powietrza stosuje się głównie w przemysłach: farmaceutycznym, spożywczym, budowlanym, elektronicznym, przetwórstwie drewna.

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy kondensacyjnych

Aby proces osuszania przebiegał prawidłowo i skutecznie należy przestrzegać poniższych reguł:
  • osuszacze kondensacyjne mają najwyższą wydajność, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura powyżej 20°C;
  • osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do osuszania powietrza, którego temperatura wynosi od 0÷35 C, a wilgotność względna mieści się w zakresie 35÷90%
  • stosując osuszacze, można zlikwidować zawilgocenie warstwy muru o grubości do 1 m
  • osuszacze należy stosować tylko wtedy, gdy w domu jest izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa, szczególnie w piwnicach; jeśli ich nie ma, osuszacz będzie „zasysał” wilgoć z gruntu i zza ściany
  • urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna); przed przystąpieniem do pracy należy uszczelnić okna i zakleić kratki wentylacyjne, aby uniemożliwić pobieranie wilgotnego powietrza z zewnątrz co znacznie przyśpieszy proces osuszania
  • minimalna odległość osuszacza od ścian powinna wynosić zwykle 0,2÷0,5 m
  • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
  • nie należy ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła
  • nie należy kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów, ani zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
  • transportowanie osuszacza powinno odbywać się w pozycji pionowej.